שירותים| ליווי עסקאות

ליווי עסקאות

Moore מספקת מטריה של שירותים התומכים בצמיחת חברות, בין אורגנית או באמצעות מיזוגים ורכישות. בשנים האחרונות גדל הנתח של עסקאות מורכבות יותר, בהן מטרת העסקה הינה רכישת יכולות עסקיות חדשות או התפתחות לשווקים חדשים. עסקאות אלו דורשות מיומנות גבוהה יותר באופן משמעותי בביצוע בדיקת הנאותות, בין היתר הבנה עסקית מעמיקה של החברה הנרכשת, בחינת הפוטנציאל העסקי שלה והתייחסות לשאלות מורכבות כגון סינרגיה ואינטגרציה.

הניסיון שלנו בהתמחות בליווי עסקאות מורכבות מאפשר לנו ללוות את העסקה מכל היבטיה, דרך איסוף המידע והבנה מהירה של החשיפות הפיננסיות והחשבונאיות, השפעתן על תחזיות החברה והערכת השווי, כל זאת תוך תמיכה בהנהלת החברה לגיבוש עמדה מול הצד השני לעסקה.

בשיתוף פעולה עם יועצי Moore Management, בדיקת הנאותות עשויה לכלול, בין היתר, גם היבטים תפעוליים, שיווקיים, וארגוניים, וכן שירותי Integration   Post Merger.

השירותים כוללים:

  • סיוע בקביעת מתווה העסקה, כולל מנגנוני Earn out
  • ליווי אקטיבי בשלבי המו"מ של העסקה
  • דוח חשיפות מצומצם – במסגרת בדיקה מקדמית / ראשונית, לפני חתימה על הסכם וכניסה לבדיקת נאותות מלאה.
  • בדיקת נאותות בפן החשבונאי / פיננסי, כאשר התוצר הוא דוח חשיפות, המאפשר לרוכש לגבש עמדה במו"מ ובמידת הצורך לדרוש התאמת מחיר או מנגנון שיפוי.
  • בדיקת נאותות כלכלית / עסקית, בחינת התכנית העסקית ותחזית החברה, פילוח הפעילות לפי קבוצות מוצרים, סוגי לקוחות ואזורים, בחינת תלות בלקוחות או מוצרים, ניתוח התשומות, הצגת ניתוח כולל של הסיכונים העסקיים וטווח תרחישים לתחזית, וכן Upsides.
  • הערכת שווי החברה או הפעילות הנרכשת
  • בדיקת הוגנות העסקה
  • סיוע בבניית תכנית אסטרטגית, ניצול סינרגיות ויצירת מפת יעדים ליצירת ערך כחלק מתהליך המיזוג או הרכישה
  • Vendor Due Diligence – ביצוע בדיקת נאותות למוכר, וליווי מול משקיעים פוטנציאלים במסגרת הליך מכרזי או אחר.
גלילה למעלה