מאמרים

מודל Agile – לא רק בפרויקטים של פיתוח תוכנה

Moore Management Consulting

עד תחילת שנות ה-90 שלטו מתודולוגיות פיתוח תוכנה מוסדרות מאוד, מתוכננות יתר על המידה ומנוהלות ברמת המיקרו. שיטות אלה תוארו כ-”מפל מים” (WaterFall) מכיוון שכל שלב התחיל רק לאחר שקודמו הסתיים – אפיון דרישות, בניית תוכן, פיתוח קוד ובדיקות. שיטות אלו איבדו את יעילותן כשהעולם הפך למקום שבו חלים שינויים טכנולוגיים בקצב מואץ, ומצוותי פיתוח נדרשים שינווים והתאמות  תוך כדי תנועה. מתוך הכרח זה נולדה גישת ה-Agile.

מודל ניהול פרויקט Agile (=Agile Project Management) נחשב כחדשני ביותר ומיועד לפיתוח מהיר של פתרונות. למרות  שתפיסת ה-Agile צמחה בארגוני תוכנה ניתן, רצוי ואפשרי ליישם את עקרונותיה גם לפרויקטים שאינם פרויקטים של תוכנה. אחד המאפיינים המשותפים לפרויקטים אלה הוא אי ידיעת מהותו וצורתו של המוצר הסופי בתחילת הפרויקט. התפיסה האג'ילית מתאימה לניהולם של פרויקטים אלה הודות לתמיכתה בתהליכי למידה, המאפשרים להתקדם בניהול הפרויקט תוך שיפור הדרגתי בהבנת צרכי הלקוח. במהלך ניהול הפרויקט מתקיימים יחסי גומלין לאורך כל שלב בין צוות היועצים ללקוח, המספק פידבקים ומשנה את הדרישות המקוריות של הפרויקט בהתאם לדרישות השוק, פתרונות על ידי מתחרים, או תובנות העולות במהלך יישום הפרויקט.

פתרון לא שלם המסופק בזמן קצר – בניהול פרויקט Agile הן הלקוח והן צוות היועצים יודעים כי הפתרון הראשוני המסופק ללקוח אינו התוצר הסופי, אלא גרסה עובדת שנועדה להשתנות. ישנה הנחה שלא ניתן להגדיר תוצר מסוים במלואו לפני פיתוחו בפועל, ולכן המתודולוגיה מתמקדת בשיפור היכולת של הצוות לספק תוצרים במהירות ולהגיב לדרישות העולות תוך כדי פיתוח הפרויקט. למעשה, תהליך בקרת האיכות מתבצע תוך כדי עבודה עם הפתרון עצמו, ומשמש בסיס לפיתוחים עתידיים.

עקרונות מרכזיים – המטרה לשמה מודל Agile קיים הינה לייצר פתרון בזמן המהיר ביותר, מתוך הנחה כי קיים יותר ממחזור אחד של פיתוח ובמהלכו האפיון המוקדם עשוי להשתנות. ניהול בסביבה זו מתבסס על התמקדות במרכיב האנושי של תהליך הפיתוח ולא בכלים או בתהליכים עצמם, ביסוס קשר עבודה ישיר ושיתוף פעולה רציף לשם הספקת מוצר העונה בצורה מרבית על צרכיו ודרישותיו של הלקוח. יש לתת עדיפות עליונה לתגובות ושינויים במקום הצמדות לתוכנית מוקדמת מתוך הבנה כי רבות מהדרישות עולות ומובנות בצורה הטובה ביותר במהלך עבודת הפיתוח.

מאפיינים מרכזיים – גישתAgile  מיושמת בכמה שיטות מרכזיות המשתייכות למשפחת Lean Software Scrum,Extreme Programming אשר חולקות מספר מאפיינים מרכזיים, התואמים את עקרונות הגישה:

  • עבודה במקטעים או סבבים, המציגים גרסה זמנית של התוצר לשם קבלת משוב מהלקוח. הגרסה הבאה נבנית על פי המשוב ו/או הדרישות החדשות.
  • צוות היועצים פועל בסביבת עבודה משותפת ועם מעורבות גבוהה של כל חברי הצוות בכל שלבי התהליך ומורכב מכל בעלי התפקידים המעורבים בתהליך הפיתוח.
  • הלקוחות נוטלים חלק חשוב בתהליך ובהחלטות השוטפות.

.

ניהול פרויקט במתודולוגיית Agile דורש מיומנות ויכולת גמישות – הן של הצוות המנהל את הפרויקט והן של הצוות המבצע, חלוקת הפרויקט לחלקים קטנים, וקבלת פידבק לפיתוח נוסף עבור אותו חלק בפרויקט.

אנו ב-Moore Management Consulting מאמינים כי מתודולוגיה זו מהווה פתרון טוב לניהול פרויקטים המאופיינים ברמת אי-ודאות גדולה ובאי-ידיעת פרטי המוצר הסופי מראש. תובנה זו ביחס לסוג הפרויקט שאליה מותאמת התפיסה האג'ילית מבוססת על כך שהגישה תומכת בתהליכי למידה, המהווים חלק בלתי נפרד מתהליכי פיתוח תוכנה בפרט, ומניהולם של פרויקטים שמוצרם הסופי אינו ידוע, בכלל.

גלילה למעלה