פרויקטים

תפישה תפעולית ושיפור ביצועים בחברה יצרנית

רקע

חברה יצרנית מובילה בתחום התקשורת בארץ, בעלת שנות ניסיון רבות, ומוניטין גבוה. החברה פנתה אלינו בגלל שחיקה ברמות הביצועים של התפעול, בדגש על זמני אספקה ואיכות המוצרים.

בתקופת האבחון בחברה זיהינו בעיות של ממשקים ותקשורת בין היחידות השונות, ופוטנציאל שיפור משמעותי בנושא תכנון הייצור ובמגוון המוצרים. 

האתגר

שדרוג המערך התפעולי של המפעלים במטרה לעמוד באופן יעיל ומיטבי בביקושים ולשפר את הרווחיות, איכות המוצרים והתהליכים בייצור.

מהלך הפרויקט

בפרויקט זה ביצענו ראיונות רבים בחברה, תצפיות ברצפת הייצור וניתוח מעמיק של נתוני ייצור ומכירה (הספקים, זמנים, איכות, ועוד).

לאחר ניתוח הנתונים, הכרת החברה וזיהוי ראשוני של מוקדי שיפור פוטנציאליים, ביצענו מספר רב של ניתוחי רגישות ובחינת תרחישים שונים לצורך הגדרת זרימה מיטבית ברצפת הייצור ושיפור הממשקים של הייצור (איכות, מכירות, תכנון, ועוד).

התוצאה

הגדרנו תצורה מיטבית ברצפת הייצור אשר תומכת בקיצור תהליכים, שיפור זמני אספקה, צמצום בעיות איכות, ועוד.

הגדרנו אסטרטגיה מיטבית לניהול המוצרים, לשיפור הרווחיות ולניהול יעיל של רמות מלאי.

כמו כן, הגדרנו המלצות בתחומים תומכים, כגון: תכנון ואיכות אשר יובילו לשיפור הביצועים והתוצאות העסקיות של המפעל.

זוהה פוטנציאל של שיפור הרווחיות

בכ20-30 אחוזים.

דוגמא לניתוח Clustering של מרכזי עבודה בייצור לפי קבוצות מוצרים:

גלילה למעלה