פרויקטים

תכנון מחדש ברצפת הייצור ושיפור משמעותי של מדדי הביצוע בחברה יצרנית

רקע

אחת מחברות הייצור המובילות והמתקדמות בישראל בתחום הבנייה.

במשך השנים פיתחה החברה שיטות בניה ייחודיות אשר הפכו לסטנדרט במפרטי מבנים רבים.

לחברה שני מפעלים בתחומי התמקצעות שונים. הזמנות הלקוחות הינן בהתאמה אישית ויש להקפיד על איכות עבודה ללא פשרות.

האתגר

שדרוג המערך התפעולי של שני המפעלים במטרה לצמצם משכי שהייה בייצור לשם עמידה מיטבית בביקושי הלקוחות, שיפור רמת השירות, רווחיות ואיכות המוצרים.

מהלך הפרויקט

בפרויקט זה היה חשוב למפות את סך הפעולות המבוצעות בתהליך, ואת אלו המביאות ערך אמיתי ללקוח (Value Stream Mapping). לשם כך, בוצעו ראיונות רבים בשלל שכבות התפקידים בחברה, בוצעו ניתוחים איכותניים וכמותיים לנתונים שהופקו מחקר רב-תצפיתי, מדגמים ממפעלי הייצור, וממערכות המידע.

התוצאה

לאחר אבחון מעמיק של החברה, בצענו בחינה של שרשרת הערך לרבות הזמנות לקוח, זימון חו"ג (רכש), תכנון ייצור, הספקה, תהליכי עבודה-ייצור-רכש, תכנון מול ביצוע, ועוד.

הגדרנו תכנית עבודה להצגת תהליכים לשיפור, תהליכי התכנון, יעדי הצלחה וקביעת סדרי עדיפויות.

החברה נמצאת כיום בתהליכי יישום של המלצות פרויקט זה וניכר כי יש תוצאות משמעותיות בביצועיה.

גרף לדוגמא

גלילה למעלה