פרויקטים

מיזוג 3 חברות לחברה יעילה ומוכוונת מצוינות בתחום אביזרי הרכב

רקע

בוצע איחוד של 3 חברות מתחום אביזרי הרכב אשר דרש היערכות משמעותית למיזוג החברות לחברה אחת, בעלת מיתוג אחד והצעת ערך אחידה ללקוחות.

האתגר

אפיון היערכות מלאה לתהליך המיזוג בפועל למקסום הסינרגיה העסקית (התפעולית, השיווקית והכספית) בין החברות, תוך עמידה בתהליכי המיזוג התפעוליים בלוחות זמנים צפופים מאוד.

מהלך הפרויקט

הפרויקט נחלק לשלושה שלבים עיקריים:

  1. זיקוק האסטרטגיה וזיהוי מוקדי סינרגיה, מיפוי Stake Holders – הגדרת הבסיס התפישתי עליו תתבסס תכנית החברה הממוזגת.
  2. הכנת תכנית עבודה למיזוג ומינוי צוות ניהול המיזוג לפי היחידות העיקריות בארגון – כספים, תפעול, משאבי אנוש, מערכות מידע, מכירות, רכש, שיווק והבטחת איכות.

לכל יחידה נדרש לאפיין: פעילות ותחומי אחריות, מבנה ארגוני, תשתיות, מערכות מידע, וממשקים בארגון ומחוצה לו.

  1. ביצוע השינוי הארגוני והתפעולי תוך ניהול השינוי – חברת Moore ליוותה את צוותי המיזוג בכל יחידה וניהלה את הפרויקט המשותף לסנכרון בין הצוותים, ניהול לוחות זמנים, והתקדמות המיזוג.

התוצאה

הצלחה בעלייה לאוויר בכל חתכי הפרויקט – עמידה באבני הדרך שהוגדרו ויצירת המשך פעילות שוטף, איתור ומניעת סיכונים בכל תהליך המיזוג, מינימום זעזוע בטווח הקצר, יצירת תשתית ארגונית ותפעולית המתאימה לאסטרטגית החברה הממוזגת בטווח המיידי ובטווח הארוך.

פעילויות לדוגמא: דילול המלאים באתרים השונים, תכנון קווי הפצה ותכנית הפצה דינמית, הכשרה וחפיפה לעובדי החברה, סוכניה ומערך ההפצה, סיוע בגיבוש אסטרטגיית מכירות לרבות מדיניות רווחיות, תשלום ואובליגו מצרפי לשתי החברות.

גלילה למעלה