שירותים | לטיגציה

ליטיגציה

Moore מתמחה בליווי חברות ועורכי דין בתהליכי ליטיגציה הדורשים מומחיות כלכלית ו/או חשבונאית, בשאלות מורכבות כגון יכולת פירעון חוב והערכת איתנות פיננסית, הפחתת הון, יכולת חלוקת דיבידנד, עמידה בכללי רגולציה, הערכות שווי (נכסים, מניות ואופציות), קיפוח המיעוט ועוד.

אנחנו עובדים באופן הדוק עם המנהלים והיועצים המשפטיים לגיבוש חוות הדעת הכלכלית, בהתאם לצורך המשפטי.

התהליך כולל:

  • הגדרת השאלה הכלכלית הנדרשת בחינה, כפי שנגזר מהצורך המשפטי
  • מיפוי אפשרויות לפתרון הסוגיות והצגת מספר תרחישים
  • כתיבת חוות הדעת הכלכלית/חשבונאית, תוך שימוש במתודולוגיות כלכליות וחשבונאיות מקובלות
  • עדות מומחה בבית המשפט
גלילה למעלה