שירותים | דיווח כספי

דיווח כספי

במסגרת הדיווח הכספי חברות נדרשות לבצע מדי תקופה הערכות שווי של מכשירים שונים, בחינת שווי הוגן או ירידת ערך.

Moore מתמחה בהכנת הערכות שווי ועבודות כלכליות אחרות לחברות בורסאיות ופרטיות, המשמשות לדיווח הכספי בסוגי התקינה השונים.

ל- Moore ידע והבנה עמוקים בתקני החשבונאות השונים (IFRS או US GAAP) ויכולת ממשק בין הצד החשבונאי לצד הפיננסי

השירותים כוללים:

  • בחינת ירידת ערך מוניטין או נכסים אחרים (Impairment)
  • הערכת שווי מכשירים פיננסים
  • הערכת שווי אופציות לעובדים
  • הקצאת מחיר רכישה (PPA)
גלילה למעלה