פרויקטים

מיזוג 3 חברות לחברה יעילה ומוכוונת מצוינות בתחום אביזרי הרכב

תכנון מחדש ברצפת הייצור ושיפור משמעותי של מדדי הביצוע בחברה יצרנית

תפישה תפעולית ושיפור ביצועים בחברה יצרנית

אסטרטגיה ארגונית והתאמת המבנה הארגוני לחברה מתחום התשתיות

גלילה למעלה