שירותים | חוות דעת לצרכי רגולציה

חוות דעת לצרכי רגולציה

Moore מתמחה בהכנת חוות דעת כלכליות לצרכים רגולטוריים.

משרדי ממשלה ומוסדות רגולטוריים שונים מסתייעים פעמים רבות במומחה חיצוני לצורך קביעת מדיניות או לחילופין תיקוף מדיניות. חוות הדעת הכלכליות מהוות כלי חשוב במסגרת תהליכי קבלת החלטות של מוסדות רגולטוריים או לחילופין ככלי תומך לצרכים משפטיים. כמו כן, חברות או ארגונים מהמגזר הפרטי שעלולים להיפגע מרפורמה או תקנה רגולטורית מסוימת נעזרים במומחה בתחום על מנת להגיב במהרה לשינוי המתהווה.

בנושאים אלו ואחרים יוכל צוות המומחים של Moore Financial Consulting לסייע לכם.

מבין סוגי חוות דעת הכלכליות אותן אנו מספקים ניתן למנות:

  • חוות דעת כלכלית המשמשת ככלי לבניית מדיניות חדשה או רפורמה מתהווה.
  • חוות דעת כלכלית הבוחנת את הנזק הכלכלי שעתיד להיגרם לחברה, לענף או למשק כתוצאה מתקנה או רפורמה חדשה.
  • כימות השפעות חיצוניות חיוביות או שליליות ברמת המשק כולו או ענפים ספציפיים
  • חוות דעת כלכלית בתחומי ההגבלים העסקיים
  • השוואות בינלאומיות (Benchmark) ככלי לבחינת מדיניות הרגולטור או ככלי עבור חברות פרטיות
גלילה למעלה