שירותים | אסטרטגיה

אסטרטגיה

הגדרה וחידוד של אסטרטגיית הארגון, החל מחזון ועד תכנית תפעולית להשגתו.

אסטרטגיה לטווח קצר / ארוך

הגדרת הכיוונים העתידיים של החברה, וגיבוש תכנית ליישום והטמעת ערכים לטווח ארוך.

הטמעת אסטרטגיה

תרגום התכנית האסטרטגית למשימות, וניהולן כמכלול אשר מוביל להשגת היעדים האסטרטגיים.

פורטפוליו מוצרים

התאמת מכלול המוצרים או השירותים לאסטרטגיית הארגון וצרכי השוק, תוך שמירה או שיפור הרווחיות.

חקר שוק

הבנת הסביבה העסקית, נתחי שוק, מגמות, ערוצי פעילות, מגוון מוצרים ועוד במטרה לשרטט לארגון יתרון תחרותי. 

מיזוגים ורכישות

זיהוי ואיתור הזדמנויות, ביצוע בדיקות נאותות וליווי מהלך הרכישה/מיזוג.

גלילה למעלה